1. Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Họp đầu ca/giao ca để cập nhật thông tin và phân công/nhận việc theo phạm vi phụ trách

- Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu

- Duy trì trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt yêu cầu trước giờ hoạt động

- Đảm bảo vệ sinh, hạ tầng cảnh quan tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn

- Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết nối với các bộ phận liên quan để xử lý phát sinh/sự cố kịp thời, có phương án cứu hộ cứu nạn hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo dịch vụ cung cấp trong phạm vi công việc của mình

- Đề xuất giải pháp và báo cáo CBLĐ cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận chỉ đạo hướng dẫn kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. Thủy cung, vườn thú

Hạng mục công việc định kỳ

Chuyên môn

- Đo đạc các chỉ số môi trường có tác động/ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi

- Quan sát, phát hiện dấu hiệu bệnh của động vật, cảnh báo để có phương pháp điều trị kịp thời

- Kiểm soát hoạt động phòng bệnh, chữa bệnh, cách ly kiểm dịch đảm bảo sức khỏe cho động vật

- Sử dụng thuốc, vitamin, hóa chất thường dùng để điều trị cho động vật theo phác đồ đã được duyệt

- Xử lý các trường hợp gặp sự cố tại bể nuôi/chuồng trại ở mức độ trung bình

Hạng mục công việc phát sinh

- Xử lý các trường hợp gặp sự cố tại bể nuôi/chuồng trại ở mức độ trung bình

- Xử lý các trường hợp gặp sự cố tại bể nuôi/chuồng trại ở mức độ cao hoặc tình huống khẩn cấp ảnh hưởng sức khỏe của động vật hoặc an toàn của khách hàng