• TINH THẦN THÁI ĐỘ

 1. Luôn tuân thủ các nội quy, quy định, quy chế của Tập đoàn.

 2. Luôn thể hiện bản lĩnh, sự khẩn trương, quyết liệt trong công việc, làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.

 3. Luôn làm việc khẩn trương với tính thần phục vụ cao, giải quyết nhanh, dứt điểm thỏa đáng các vấn đề của đồng nghiệp, đối tác, khách hàng.

 4. Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.

 1. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM

 1. Công việc vận hành đặc thù:

TUYỂN DỤNG

 • Tổ chức thực hiện và kiểm soát kết quả hoạt động tuyển dụng (kế hoạch tuyển dụng, ngày hội tuyển dụng,…) trong phạm vi phụ trách, đáp ứng số lượng, chất lượng và tiến độ theo kế hoạch.

 • Quản lý hệ thống dữ liệu ứng viên (nội bộ và bên ngoài) đảm bảo Công ty luôn có nguồn ứng viên đa dạng, chất lượng cao, đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu cung ứng nhân sự.

 1. Quản trị hệ thống và điều hành nội bộ:

 1. Kế hoạch

 • Thực hiện kế hoạch hành động đã được duyệt và hoàn thành báo cáo theo quy định.

 1. Nhân sự

 • Thực hiện kế hoạch đào tạo và chủ động học để nâng cao tay nghề và phát triển nghề nghiệp.

 • Tích cực tham gia các hoạt động, đóng góp ý kiến kịp thời xây dựng môi trường làm việc tốt.

 1. Quy định Quy chế

 • Tuân thủ việc thực hiện Quy định Quy chế của Công ty, các tiêu chuẩn dịch vụ thương hiệu, hệ thống các Quy trình, hướng dẫn trong công việc.

 1. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ rủi ro trong công việc và đề xuất hướng xử lý với cấp trên.