1. Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Họp đầu ca/giao ca để cập nhật thông tin và phân công/nhận việc theo phạm vi phụ trách

- Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu

- Đảm bảo vệ sinh, hạ tầng cảnh quan tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn

- Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết nối với các bộ phận liên quan để xử lý phát sinh/sự cố kịp thời, có phương án cứu hộ cứu nạn hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo dịch vụ cung cấp trong phạm vi công việc của mình

- Đề xuất giải pháp và báo cáo CBLĐ cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận chỉ đạo hướng dẫn kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. Dịch vụ khách hàng

Hạng mục công việc phát sinh

- Phối hợp với các BP liên quan tổ chức, kiểm soát các chương trình giải trí, sự kiện cho khách

3. Công viên nước

Hạng mục công việc định kỳ

- Kiểm tra vận hành thử hệ thống trò chơi công viên nước trong phạm vi phụ trách trước giờ hoạt động

- Vệ sinh phao, thảm, công cụ dụng cụ/ trò chơi công viên nước đảm bảo chất lượng phục vụ khách

- Vệ sinh bể sóng, hồ bơi, hút lắng cặn các máng tràn bể bơi (áp dụng với khu vui chơi ngoài trời)

- Thực hiện vận hành an toàn các máng trượt/hồ bơi, khu vực trong phạm vi được phân công theo đúng quy trình/hướng dẫn

- Phục vụ, hướng dẫn chi tiết khách khi tham gia máng trượt/hồ bơi, trò chơi/khu vực trong phạm vi phụ trách đảm bảo vui chơi an toàn

- Duy trì đầy đủ, dễ nhận biết hệ thống bảng nội quy trò chơi, biển chức năng, cảnh báo, chỉ dẫn, bảng biển thông tin tại khu vực trò chơi/bể sóng phục vụ khách

Hạng mục công việc phát sinh

- Thực hiện đặt thông báo bảo dưỡng, di chuyển khách và báo ngay CBQL để khắc phục kịp thời khi phát hiện trò chơi/bể sóng bị lỗi hoạt động