1. Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Họp đầu ca/giao ca để cập nhật thông tin và phân công/nhận việc theo phạm vi phụ trách

- Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu

- Đảm bảo vệ sinh, hạ tầng cảnh quan tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn

- Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết nối với các bộ phận liên quan để xử lý phát sinh/sự cố kịp thời, có phương án cứu hộ cứu nạn hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo dịch vụ cung cấp trong phạm vi công việc của mình

- Đề xuất giải pháp và báo cáo CBLĐ cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận chỉ đạo hướng dẫn kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. Dịch vụ khách hàng

Quầy vé, cổng kiểm soát

- Hướng dẫn khách ra vào tại các cổng ACM/ cổng kiểm soát / khu vực locker

- Phối hợp cùng đội vận chuyển để đưa đón khách khách sạn (áp dụng cho khu VAP/Safari ngoài trời)

- Đỗ/đón xe tại các trạm chờ để đưa khách tham quan (áp dụng cho Safari)

Chăm sóc khách hàng

- Phối hợp với các BP liên quan tổ chức, kiểm soát các chương trình giải trí, sự kiện cho khách

3. Games

Hạng mục công việc định kỳ

- Kiểm tra vận hành thử hệ thống máy games, khu vực trò chơi trong phạm vi phụ trách trước giờ hoạt động

- Vệ sinh trò chơi/mô hình, máy games, thiết bị/công cụ vui chơi trước và trong quá trình phục vụ khách

- Thực hiện vận hành an toàn các trò chơi/mô hình, khu vực trong phạm vi được phân công theo đúng quy trình/hướng dẫn

- Phục vụ, hướng dẫn tận tình khách tham gia các trò chơi/mô hình, khu vực trong phạm vi phụ trách đem lại sự hài lòng cho khách hàng

- Duy trì đầy đủ, đạt thẩm mỹ hệ thống bảng nội quy trò chơi, biển chức năng, cảnh báo, chỉ dẫn, bảng biển thông tin tại khu vực trò chơi/thiết bị phục vụ khách

Hạng mục công việc phát sinh

- Thực hiện đặt thông báo bảo dưỡng, di chuyển khách và báo ngay CBQL để khắc phục kịp thời khi phát hiện trò chơi/thiết bị bị lỗi hoạt động

4. Thủy cung, vườn thú

Dịch vụ

- Hướng dẫn, thuyết trình, giới thiệu tận tình cho khách khi tham quan thủy cung/vườn thú đem lại sự hài lòng, trải nghiệm cho khách hàng

- Duy trì đầy đủ, đạt thẩm mỹ hệ thống bảng nội quy, biển chức năng, cảnh báo, chỉ dẫn, bảng biển thông tin sinh vật/động vật tại thủy cung/vườn thú theo phạm vi được phân công