1. Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Họp đầu ca/giao ca để cập nhật thông tin và phân công/nhận việc theo phạm vi phụ trách

- Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu

- Đảm bảo vệ sinh, hạ tầng cảnh quan tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn

- Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết nối với các bộ phận liên quan để xử lý phát sinh/sự cố kịp thời, có phương án cứu hộ cứu nạn hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo dịch vụ cung cấp trong phạm vi công việc của mình

- Đề xuất giải pháp và báo cáo CBLĐ cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận chỉ đạo hướng dẫn kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. Dịch vụ khách hàng

Hạng mục công việc định kỳ

Quầy vé, cổng kiểm soát

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ, giá vé, cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp trực tiếp thắc mắc cho khách hàng tại quầy vé/cổng kiểm soát

- Hướng dẫn khách ra vào tại các cổng ACM/ cổng kiểm soát / khu vực locker

- Nhận, trao trả, lưu giữ đồ L&F và phối hợp với An Ninh xác minh thông tin từ khách hàng

- Phối hợp cùng đội vận chuyển để đưa đón khách khách sạn (áp dụng cho khu VAP/Safari ngoài trời)

Hạng mục công việc phát sinh

- Xử lý các sự cố liên quan đến thẻ/ máy ACM/ hệ thống thu ngân, thực hiện đọc loa thông báo khi có yêu cầu từ khách hàng