1. Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Họp đầu ca/giao ca để cập nhật thông tin và phân công/nhận việc theo phạm vi phụ trách

- Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu

- Đảm bảo vệ sinh, hạ tầng cảnh quan tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn

- Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết hợp với các bộ phận liên quan xử lí các sự cố phát sinh trên sân một cách kịp thời , có phương án cứu nạn nhanh chóng, hiệu quả để đảm bảo chất lượng dịch vụ trong phạm vi của mình

- Đề xuất các giải pháp và báo cáo lên CBLĐ lên cấp trên trong trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận được chỉ đạo kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. Dịch vụ Khách hàng

Quầy vé, cổng kiểm soát

- Tư vấn sản phẩm, dịch vụ, giá vé, cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp trực tiếp thắc mắc cho khách hàng tại quầy vé/ cổng kiểm soát

- Bán/cấp thẻ & dịch vụ đảm bảo tốc độ phục vụ, thu đúng/ nộp đủ

- Báo cáo lượt khách, báo cáo doanh thu, các số liệu và chứng từ trong ca làm việc

- Nhận, trao trả, lưu giữ đồ L&F và phối hợp với An Ninh xác minh thông tin từ khách hang (Áp dụng cho Times City)

Hạng mục công việc phát sinh

- Xử lý các sự cố liên quan đến thẻ/ máy ACM/ hệ thống thu ngân, thực hiện đọc loa thông báo khi có yêu cầu từ khách hàng