1. Vận hành chung

Hạng mục công việc định kỳ

- Họp đầu ca/giao ca để cập nhật thông tin và phân công/nhận việc theo phạm vi phụ trách

- Bảo quản trang thiết bị, cơ sở vật chất tại khu vực phục vụ khách và khu vực làm việc. Thực hiện quản lý tài sản theo quy trình của tập đoàn, đảm bảo tài sản được sử dụng tối ưu

- Đảm bảo vệ sinh, hạ tầng cảnh quan tại khu vực phục vụ khách/ văn phòng làm việc đạt tiêu chuẩn

- Thực hiện Checklist công việc, cơ sở vật chất, chất lượng dịch vụ theo quy định tại từng vị trí

Hạng mục công việc phát sinh

- Kết nối với các bộ phận liên quan để xử lý phát sinh/sự cố kịp thời, có phương án cứu hộ cứu nạn hiệu quả, nhanh chóng, đảm bảo dịch vụ cung cấp trong phạm vi công việc của mình

- Đề xuất giải pháp và báo cáo CBLĐ cấp trên các trường hợp ngoài khả năng xử lý để nhận chỉ đạo hướng dẫn kịp thời

- Thực hiện báo cáo và các công việc phát sinh theo phân công của CBLĐ cấp trên

2. F&B

Hạng mục công việc định kỳ

- Sắp xếp bàn ghế, bày trí vật dụng, chuẩn bị công cụ dụng cụ trong khu vực phụ trách trước khi mở cửa đón khách

- Vệ sinh quầy kệ, khu vực phục vụ, chế biến trước, trong và sau quá trình phục vụ khách

- Sơ chế tinh và chuẩn bị nguyên liệu thực phẩm theo nhóm món trước giờ hoạt động

- Chế biến, phục vụ món ăn theo đúng thực đơn, quy trình phục vụ

- Tư vấn thực đơn, món ăn, giá cả, cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng lựa chọn tại quầy thu ngân F&B

- Bán dịch vụ đảm bảo tốc độ phục vụ, thu đúng/nộp đủ

- Kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong bếp, khu vực bày đồ ăn

- Duy trì đầy đủ hệ thống bảng nội quy, biển chức năng, cảnh báo, chỉ dẫn, bảng biển thông tin tại bếp & quầy phục vụ khách