A. Công việc đặc thù:

1. Công việc chính: Thực hiện các mảng công việc chức năng dưới đây với nguyên tắc chuẩn hóa, đơn giản hóa, tinh gọn, tập trung vào hiệu quả, đáp ứng hoạt động, phát triển của Công ty.

Đảm bảo vệ sinh

- Duy trì vệ sinh trong khu vực bếp bao gồm sàn, tường, trần, bẫy mỡ, dàn hút và các thiết bị bếp.

- Sử dụng đúng dụng cụ và hóa chất chuyên dụng để vệ sinh và đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm (tham khảo quy trình vệ sinh các thiết bị bếp).

- Dọn dẹp, sắp xếp quầy buffet và các vật dụng, thiết bị phục vụ cho các bữa buffet.

- Giữ gìn, bảo quản các thiết bị, đồ dùng trong nhà bếp. Báo cáo kịp thời khi xảy ra hư hỏng.

- Tiếp nhận công việc được phân công và yêu cầu cần làm trong ca từ Tổ trưởng hỗ trợ.

2. Các công việc khác

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Luôn tuân thủ theo đúng các quy định chung của hệ thống