- Thực hiện làm vệ sinh và đảm bảo chất lượng vệ sinh khu vực vệ sinh công cộng luôn đạt tiêu chuẩn

- Đảm bảo dịch vụ vệ sinh công cộng được cung cấp tới khách hàng đồng bộ và đạt tiêu chuẩn

- Phối hợp với các bộ phận nội bộ (kỹ thuật, cây xanh, vận chuyển) và các bộ phận khác của các P&L để thực hiện các kế hoạch định kỳ/phát sinh trong khu vực vệ sinh công cộng để đảm bảo chất lượng vệ sinh

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo/truyền thông của Tập đoàn, Công ty, Bộ phận

- Liên tục cập nhật các kiến thức chuyên môn mới về trang thiết bị, phương pháp làm sạch trên các vật liệu, chất liệu, khu vực thực hiện công việc

- Thực hiện các công việc nghiệp vụ khác theo chỉ đạo của CBLĐ cấp trên