1. Các công việc chính

- Chấp hành Luật giao thông đường thủy.

- Thực hiện việc giao nhận ca, kiêm tra thông tin trên sổ Nhật ký hành trình, vận hành thử phương tiện.

- Tổ chức việc thực hiện trang thiết bị trên phương tiện (vd: áo phao, phao cứu sinh, bình chữa cháy, …), vệ sinh phương tiện theo tiêu chuẩn.

- Đảm bảo đủ nhiên liệu cho phương tiện hoạt động.

- Giữ liên lạc thường xuyên và tuân thủ sự điều động của Nhân viên giám sát và hỗ trợ vận hành trong ca làm việc.

- Vận hành phương tiện theo lịch đã được phân công và theo yêu cầu về mặt kỹ thuật, tiêu chuẩn phục vụ.

- Tham gia chữa cháy, cứu nạn khi được yêu cầu.

- Chịu trách nhiệm về an toàn PCCC, an toàn lao động, vệ sinh mỹ quan trên phương tiện.

- Báo cáo kịp thời các sự việc bất thường, hỏng hóc thiết bị, phương tiện cho Nhân viên giám sát và hỗ trợ vậ hành.

- Cập nhật và nộp đầy đủ các thông tin trong báo cáo cuối ca làm việc.

2. Các công việc khác

- Tham gia các hoạt động, phong trào, chương trình hành động chung của cơ sở/công ty

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên